ด่านศุลกากรระนอง
Ranong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 23 เข้าชมวันนี้
  • 1,094 เข้าชมเดือนนี้
  • 42,080 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรระนอง
เลขที่ 90/221 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7782-4873
โทรสาร 0-7781-1582

ข่าวสารด่านศุลกากรระนอง


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 25676 ธันวาคม 256632
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 25676 ธันวาคม 256641
3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้เช่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) ที่ ๒/๒๕๖๖ 18 กันยายน 256664
4 ประกาศกรม 105/2561 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติพิธีการศุลกากร สำหรับการนำของเข้าและการส่งของออกทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ28 สิงหาคม 2566102
5 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้เช่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง (ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) ที่ ๑/๒๕๖๖ 24 กรกฎาคม 256665
6 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 94/2564 และประกาศกรมศุลกากร ที่ 94/2565 การลงทะเบียนผู้นำเข้า - ส่งออก กับกรมศุลกากร30 พฤษภาคม 256683
7 โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One-Stop Service)27 มีนาคม 256692
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประชาสัมพันธ์ลิงก์ Uniform Resource Locator (URL) ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน24 กุมภาพันธ์ 256657
9 ประกาศด่านศุลกากรระนอง ที่ 2/2566 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประเภทบ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง19 มกราคม 2566181
10 การบริกาตรวจสอบและนัดหมายรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศล่วงหน้า ผ่าน(LINE OA) ใน Application Official Account 8 เมษายน 2565199
11 ประกาศกรม 11/2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนค่าธรรมเนียมรายปี 6 เมษายน 2565133
12 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวุฒิ เร่งประดุงทอง นายด่านศุลกากรระนอง นายธนเสฏฐ์ พรพิชัยดำรงค์ ผอ.สคศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา 'รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต' 2 ธันวาคม 2564266
13 ประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอคืนค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอ1 ตุลาคม 2564245
14 ประกาศการสรรหาคัดเลือกผู้เช่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง(ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)11 มิถุนายน 2564234
15 ประกาศการสรรหาคัดเลือกผู้เช่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง(ประภาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)20 เมษายน 2564510
16 ประกาศกรม 152/2563 หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน23 มีนาคม 2564371
17 ประกาศกรมศุลกากรที่ 71.2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงิน (กศก.122 หรือ กศก.123) ในการติดต่อราชการกับกรมศุลกากร11 มกราคม 2564981
18 ภาพรวมการจัดเก็บรายได้ ด่านศุลกากรระนอง6 กันยายน 2562373
ผลลัพท์ทั้งหมด 18 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรระนอง
เลขที่ 90/221 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7782-4872-3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรระนอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรระนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ