ด่านศุลกากรระนอง
Ranong Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 23 เข้าชมวันนี้
  • 1,094 เข้าชมเดือนนี้
  • 42,080 เข้าชมทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรระนอง
เลขที่ 90/221 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7782-4873
โทรสาร 0-7781-1582

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรม 106/2565 การควบคุมการส่งออก การนำเข้า และการนำผ่านซึ่งสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้า และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ 23 ธันวาคม 2565 15:59:5953
2 ประกาศกรม 97/2565 จรรยาบรรณและการดำเนินการเกี่ยวกับการพักใช้ และเพิกถอนการอนุญาตตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ24 สิงหาคม 2565 10:57:0261
3 ประกาศกรม 96/2565 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ24 สิงหาคม 2565 10:56:5158
4 ประกาศกรม 94/2565 การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร (ฉบับที่ 2)24 สิงหาคม 2565 10:56:3860
5 (242/2564) หลักเกณฑ์และพิธีการศุลกากรสำหรับการยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย29 มิถุนายน 2565 14:55:4880
6 ประกาศกรม 11/2565 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนค่าธรรมเนียมรายปี ว่าด้วยกฏหมายศุลกากร 25656 เมษายน 2565 11:49:38100
7 customs update 2019 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในพื้นที่ EEC3 ตุลาคม 2562 15:31:03206
8 customs update 2019 คู่มือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร3 ตุลาคม 2562 15:29:00224
9 customs update 2019 pre-arrival 3 ตุลาคม 2562 15:26:27180
10 customs update 2019 e-bill payment3 ตุลาคม 2562 15:22:42196
11 กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการรับช าระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 256322 กรกฎาคม 2562 11:46:17199
ผลลัพท์ทั้งหมด 11 จำนวน 1 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรระนอง - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรระนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ